Aktualności - II-gi etap badań nad AY-PLC zakończony!

Dodano: 2015-01-08 09:37:18

Chcielibyśmy poinformować Państwa o zakończeniu drugiego etapu badań nad preparatem AgroYeast PLC dotyczącego płodności krów i wydajności inseminacyjnej w hodowli bydła.

Poniżej krótkie podsumowanie opracowania prof. Witolda Podkówki (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

 

"Zastosowanie w żywieniu krów wysoko mlecznych preparatu Agro-Yeast PLC, na bazie drożdży Saccharomycwes cerevisaiae CNCM I-1077 w ilości 100g/dzień/krowa stwierdzono między innymi:

   1.   Istotny wzrost wydajności mlecznej krów o 3,98  kg FCM mleka dziennie na sztukę,

   2.   Obniżenie poziomu mocznika i spadek liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku,

   3.   Odnotowano lepszą kondycję krów, co świadczy o dodatnim wpływie na lepszy bilans energetyczny.

   4.    Stwierdzono korzystne oddziaływanie na płodność krów.

 

 Na szczególną uwagę zasługuje poprawa płodności krów, zmalała liczba zabiegów inseminacyjnych oraz skrócił się okres międzyciążowy.

 

         Preparat AgroYeast PLC, na bazie drożdży Saccharomycwes cerevisaiae CNCM I-1077, który stosowany w żywieniu krów o wydajności powyżej 9000 kg mleka od sztuki rocznie, spowodował wzrost wydajności, poprawił parametry jakościowe mleka – mniej mocznika i LKS oraz  bardzo korzystnie wpływa na poprawę płodności krów. Stosowanie tego preparatu powoduje, że hodowca uzyskuje wyższe wpływy  z produkcji mleka i płodności.  Stosowanie AgroYeast PLC jest opłacalne finansowo, co przedstawiono  w opracowaniu.  W stadzie krów o wydajności około 9000 kg mleka/sztuka/rok, przy dawce preparatu  0,1 kg/sztuka/dzień, którego koszt zakupu wynosi 0,395 zł, uzyskuje się dodatkową wartość 4,39 zł, co przy 305 dniach laktacji wynosi  1339 zł."

Pełne opracowanie jest dostępne po uprzednim kontakcie z naszą firmą. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!