Publikacje

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE NASZYCH PRODUKTÓW


W związku z prowadzeniem przez nas dużej ilości badań naukowych udostępniamy Państwu ich wyniki w postaci Publikacji.  Polityką firmy "AS Trade" jest prowadzenie wnikliwych badań i analiz proponowanych na rynku preparatów drożdzowych w celu osiągnięcia najwyższej satysfakcji naszych Klientów. Udziałowcy firmy "AS Trade" są wieloletnimi uczestnikami procesów badawczych prowadzonych przez Instytuty Naukowe i Akademie na terenie Polski i Europy w tym PAN nad wykorzystaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz ich kompozycji w żywieniu zwierząt. Zapraszamy do zapoznania się i lektury naszych artykułów.


Hodowca Trzody Chlewnej 1-2/2015                                                                                 CZYTAJ ARTYKUŁ

"Ocena drożdży piwnych i gorzelnianych oraz preparatów wytworzonych przy ich udziale

w tuczu świń."


Hodowca Bydła 12/2014                                                                                                  CZYTAJ ARTYKUŁ

"Zastosowanie preparatów drożdżowych AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów

o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka."


Hodowca Bydła 1/2015                                                                                                   CZYTAJ ARTYKUŁ

"Wyniki eksperymentu z zastosowaniempreparatów Agro-Yeast PLC i Agro-Yeast PLC II

w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka rocznie od krowy – część II.
Liczba zabiegów inseminacyjnych, okres międzyciążowy i miedzywycieleniowy."


Hodowca Bydła 3/2015                                                                                                   CZYTAJ ARTYKUŁ

"Zastosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów w GNR Bovinas cz.1"


Hodowca Bydła 6/2015                                                                                                   CZYTAJ ARTYKUŁ

"Zastosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów w GNR Bovinas cz.2"


Hodowca Bydła 10/2015                                                                                                 CZYTAJ ARTYKUŁ

"Zastosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów w GNR Bovinas cz.3"


Bydło 9/2015                                                                                                                 CZYTAJ ARTYKUŁ

"Selenowe drożdże AgroYeast"


Zwierzęta Futerkowe 11/2015                                                                                         CZYTAJ ARTYKUŁ

"Ocena wpływu wzbogacenia diety preparatami na bazie drożdży
Saccharomyces cerevisiae na produkcyjność norek"


Hodowca Bydła 2/2016                                                                                                   CZYTAJ ARTYKUŁ

"Zastosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów w GNR Bovinas cz.4"


prof. dr hab. I.A. Jegorow i wsp. (Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych)                           CZYTAJ ARTYKUŁ

"Stosowanie suchych drożdży piwnych w paszy kombinowanej dla kurczaków brojlerów"